யோகா தெரபிஸ்ட் பத்ம பிரியதர்ஷினி,யோக தத்துவா நிறுவனர்

https://youtu.be/eegMg7hEn1o?si=D3CHog2Ercwo6e00 கோவையை பூர்வீகமாக கொண்ட பத்ம பிரியதர்ஷினி சென்னையில் யோகா மற்றும் அக்கு பஞ்சர் துறையில் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். எல்லோரும் எல்லா விதமான யோகாசனங்களையும் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. அவரவர்...