டாக்டர் எம்ஜிஆர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகம் சார்பில்பொங்கல் வைத்து பல்சுவை நிகழ்ச்சி

https://youtu.be/IBw5QC1S3JM?si=pagskaufXIIQVXCX சென்னை மதுரவாயில் உள்ள டாக்டர் எம்ஜிஆர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகம் சார்பில் இனிய பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள் என்றுபொங்கல் வைத்து பல்சுவை நிகழ்ச்சிகள்தொகுத்து வழங்கினர். இதில் கோல போட்டிகள்,...