புது வாழ்வு ஜிம்ஸ் ஆலயத்தில் ஜயா பாஸ்டர் H. ஜஸஸ் டானியல் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார்

சென்னை குரோம்பேட்டையில் உள்ள ( புது வாழ்வு ஜிம்ஸ் ) ஆலயத்தில் ஜயா பாஸ்டர் H. ஜஸஸ் டானியல் அவர்கள் பல ஏழை மக்களுக்கு தினத்தோறும் கொரானா நிவாரன நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கிக் கொண்டு இருக்கிறார் குறிப்பாக முதல் அலை இண்டாம் அனலயிலும் திருநங்கைகளுக்கும் நலத்திட்ட உதவி வழங்கி கொண்டு இருக்கிறார் இன்று முன்கலபணியாளர்களாக பத்திரியார்களுக்கு சமூக இடைவெளி பின்பற்றி
முககவசம் அணிந்து நலத்திட்ட உதவி வழங்கினார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *